Ett π-DM

Ett DM kommer att hållas den 14:e mars klockan 17:30 i Stora Projektrummet i Nymble.

Vi kommer, bland annat, diskutera motioner och propositioner till Revisions-SM och besluta om Hedersdeltat, THS Kamratstipendium och en fullmakt till Vårbalen.

Kallelsen hittar ni här.

Handlingarna hittar ni här.