Fyllnadsval: DUF

På Revisions SM som det snart är dags för är det fyllnadsval för en post: Ledamot för utbildningsfrågor (DUF). Detta val gäller dock bara fram till sommaren då Ledamot för utbildningsfrågor för läsåret 2019/20 väljs redan på Val-SM senare i vår.

Nominera kandidater görs som vanligt på https://val.datasektionen.se/