Ett Disk-å-DM

Ett DM hölls den 21:e februari klockan 17:30 i E33. Där prövades bland annat tagna per capsulam-beslut.

DM beslutade:

Äskande för ersättning av skador på hyrbil

att ta 2500 kronor från dispositionsfonden för att betala skadekostnader för hyrbilen som skedde under PLUMS.

Fullmakt till D-Dagens ekonomiansvarig för hantering av Näringslivsgruppens konton

att ge bankaccess till Gustav Ung att hantera Näringslivsgruppens konton fram till årsskiftet.

Ny diskmaskin

att ta 20 000 kronor från Lokalfonden för att köpa restaurangdiskmaskinen.

Fastställande av per capsulam-beslut angående bilhyra till PLUMS

att ratificera per capsulam-beslutet angående bilhyra till PLUMS.

Fastställande av per capsulam-beslut angående parkeringsavgift till PLUMS

att ratificera per capsulam-beslutet angående parkeringsavgift till PLUMS.

Nedläggning av Studs17

att lägga ner projektet Studs17.

Dokument

Kallelsen hittar ni här.

Handlingarna hittar ni här.

Kompletterande handlingarna hittar ni här.

Protokoll hittar ni här.