Inbrott i META

Det har varit inbrott i META. Både Medias och Datas förråd är uppbrutna, och en polisanmälan har skett. Det är viktigt att vi rör så lite som möjligt i META.

Tills ni hör något annat, försök att undvika att vara i META om ni inte absolut behöver. Speciellt förråden, då det kan förstöra en eventuell polisutredning.