Enkät om EECS Education Portfolio 2025

Hej sektionen! EECS-skolan har sedan ett år tillbaka utvärderat skolans program. Slutrapporten presenterades i december och de efterfrågar nu studenternas (våra) synpunkter.

I början av februari kommer ett gemensamt utlåtande ges från alla oss studenter på EECS till skolan.

Rapporten rekommenderar en rad olika förändringar som bland annat skulle innebära innebära att Datateknikprogrammets kursinnehåll förs närmare de andra programmen på EECS-skolan.

Vi söker därför ERA åsikter!

Deadline för feedback var den 4e februari och därför är rapproten inte längre tillgänglig. Om du har frågor, kontakta D-rektoratet på dre[email protected]