Ett Regerings-DM

Ett DM kommer att hållas den 29:e januari klockan 17:30 i E34.

Det kommer att tas upp följande informationspunkter:

  • Entledigande av Ledamot för utbildningsfrågor.

Det kommer att tas upp följande beslutsärenden:

  • Äskande om CHARM för D-Dagenansvariga
  • Ny diskmaskin
  • Samboendeavtal 2019
  • Fullmakt Mottagningen - Hyresavtal
  • Fullmakt Mottagningen - Samarbete
  • Hyresavtal ChargerBoy
  • Resekostnad från dispositionsfonden för D-forum
  • Apple Developer Program License Agreement

Kallelsen hittar ni här.

Handlingarna hittar ni här.

Kompletterande handlingarna hittar ni här.