Urnval Glögg-SM

Du kan nu rösta i valen till Sektionsordförande och Vice sektionsordförande på https://durn.datasektionen.se/