Budget-SM

Den 17:e oktober hålls Budget-SM i B3 klockan 17:30. Reservtid är den 20:e oktober 17:30 i B3. Motionsstopp är den 3:e oktober.

Läs kallelsen här