CSC talk - The Glory of the Human Voice

Nästa CSC talk hålls fredag 7/10. Det kommer att handla om människans röst, av Professor Sten Ternström och doktorand Andreas Selamtzis.