Studs

Projektet

Vi tillhandahåller en plattform för interaktion mellan snart examinerade studenter och deras möjliga arbetsgivare. Genom personliga möten skapar vi värdefull kontakt mellan er som företag och de masterstudenter som engagerar sig i projektet Studs. Samarbeta med oss för att hitta den perfekta matchningen mellan er och våra studenter!

Samarbeta med oss

Under året kommer medlemmarna i Studs att träffa företag under evenemang, vanligtvis arrangerade på företagens kontor. För studenterna är detta en möjlighet att få djupare insikter om företagets verksamhet och hur arbetslivet på företaget ser ut. Studs hjälper företagen att skräddarsy evenemangen till deras behov, vilket garanterar att varje evenemang är lika unikt som företaget som arrangerat det. Efter evenemanget marknadsförs företaget på vår hemsida och i våra sociala mediekanaler LinkedIn, Facebook och Instagram.