Ingen sommarkurs i matstat?

This text could not be translated automatically.

Många på D har uttryckt intresse för en sommarrepetitionskurs i Matematisk statistik (5B1506). Tyvärr verkar det i dagsläget inte som en sådan kommer att ges av matematikinstitutionen i sommar. Detta är mycket tråkigt, dels för att det är många som vill läsa den, och dels för att den inte kommer att ges för D nästa år på grund av att kursen flyttar från tvåan (då D03 och äldre läste den) till trean (då D04 och framåt kommer att läsa den). Vill man ta kursen nästa läsår måste man därför läsa den tillsammans med Fysik eller bara skriva tentorna på egen hand.

Eftersom många har uttryckt intresse för en sommarkurs i Matstat får IOR gärna informera på d.kth.se att kursen troligen inte kommer att ges.

‘‘Om du gärna vill att kursen ska ges kan du alltid höra av dig direkt till matteinstitutionen och berätta det. Påtryckningar från centralt håll har till synes inte givit något resultat, men det kan ju hända att de ändrar sig när de får höra hur många det är som vill ta matstaten i sommar. ‘’

Personer som kan tänkas vara lämpliga att framföra önskemål till kan tänkas vara matematikinstitutionens studierektor (Mats Boij, [email protected]) eller den föreläsare som var ansvarig för kursen när du gick den.

Vänliga hälsningar,
Peter Modin