Protokoll

Protokoll från samtliga Sektionsmöten (SM) och D-rektoratsmöten (DM) läggs upp på Google Drive.

Vid frågor angående protokoll, kontakta Datasektionens sekreterare.