FAQ

FAQ angående fester, arrangemang och events

Jag tycker det vore asfett att göra en fest, men jag vet inte hur..

Tekniskt sett får vem som helst ha en fest, men för att ordna fest på Data så måste du vara medlem på Datasektionen. Dessutom måste du ha en lokal, ett festtillstånd och en utbildad ansvarig för tillställningen. Behöver du hjälp så kan du maila D-rektoratet på [email protected]!

Måste jag vara medlem i Datasektionen för att få göra saker?

Ja, du måste vara medlem. Det enda du får göra om du inte är medlem är att vara i META mellan 06 och 17.

Jag behöver en lokal, kan jag låna META?

I Datas reglemente står följande §7: Sektionslokalen kan endast bokas/hyras av sektionernas styrelser, nämnder och funktionärer, såväl som av organ inom THS, kårföreningar och andra sektioner. Men ta kontakt med den nämnd du anser hör ihop med den aktivitet du vill ha så kan dom förhoppningsvis hjälpa dig. Är du inte säker på vem du ska prata med, kontakta D-rektoratet!

Men, jag gillar inte META (yeah, right) och skulle vilja vara någon annanstans. Finns det inget annat för mig?

Jo då. THS har sina gasque-salar t ex. Dessa kostar förvisso pengar att hyra men de är också väldigt trevliga att vistas i och det krävs då ingen serveringsansvarig. Det ska också nämnas att om du hyr som kårmedlem (och därför också sektionsmedlem) så gör du det billigare (typ halva priset). Gör du det via din sektion så får du göra det ännu billigare (fast pris för varje lokal). För att göra lokalbokningen kontaktar du THS Programgrupp, bestående av Nymble Klubbmästeri, RN Eventteknik, Platoon DJ’s.

Men hallå? Måste jag ha alkohol med om jag ska anordna någonting?

Absolut inte. Man kan anordna alla typer av event i META (eller andra lokaler) och vill man göra det utan alkohol så gäller samma procedur men att den ansvarige inte behöver ha STAD-utbildningen.

Jag har hört något om festanmälan, är det något jag behöver bry mig om?

Ja, generellt sätt är det bra att ha festanmälan vid arrangemang eftersom man då gör väktarna medvetna om att man är där och roar sig. Men är man fler än 20 så måste man ha en festanmälan (oavsett om man ska ha med alkohol eller ej). Prata med Sektionsordförande ([email protected]) eller Klubbmästare ([email protected]) så hjälper de dig med detta (i alla fall om du ska boka META).

Hur får jag veta allt jag behöver om lokalen jag bokar?

Prata med ansvarige uthyrare, t.ex Lokalchefen ([email protected]) ifall du hyr META.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ordningsregler

https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.662086!/fester_kth_lokaler.pdf

THS-lokaler

http://ths.kth.se/wp-content/uploads/2010/01/THS-Hyrespriser-fr.-2014-02-19.pdf

Hur du får ekonomiskt stöd för sektionsverksamhet

Har du en idé till ett roligt event för sektionsmedlemmarna? Eller behöver du göra ett viktigt inköp? Om du inte har pengar kan du alltid ansöka om ekonomiskt stöd från sektionen.

Vadå för pengar?

Ordförande, d-Rektoratet och Sektionsmötet (SM) kan alla besluta om att skjuta till lite pengar för aktiviteter och inköp som gäller sektionen. Ordförande kan besluta om summor upp till 2000 kr, d-Rektoratet upp till 10 000 kr och SM kan ta beslut gällande alla summor över detta. Dessa medel kommer ur den budgeterade dispositionsfonden.

Hur gör jag?

Behöver du bara ett litet tillskott? Om det gäller en summa upp till 2000 kr räcker det med att du mailar ordförande med en motivering.

För utdelning av summor mellan 2000 och 10 000 kr behöver d-Rektoratet ta ett styrelsebeslut. Detta görs på d-Rektoratsmöte (DM) och kallelsen till dessa går ut fem dagar innan mötet. Skicka ett mail till styrelsen ([email protected]) där du motiverar din ansökan; därefter är du varmt välkommen att närvara på DM för att presentera din förfrågan och svara på frågor kring denna.

Beslut som gäller summor överstigande 10 000 kr behöver ett beslut på SM, där alla sektionens medlemmar får närvara. Skicka en motion till styrelsen inför det DM som brukar hållas precis innan SM där du motiverar dig. Tveka inte att höra av dig om du har frågor om formalia eller vill komma i kontakt med någon du kan bolla idéer med - detta är högst uppskattat. Därefter uppmanas du närvara på DM innan SM för diskussion kring motionen och till SM följs detta sedan upp av ett motionssvar författat av d-Rek. En LaTeX-mall för motioner hittar du under rubriken "Motion" på denna sida.