Möte med Kön

This text could not be translated automatically.

På onsdag klockan 12.15 blir läsårets första möte. Så kom till mötesrummet i meta och var med och planera året som kommer!