Möjligheter med bredband, 12 mars

This text could not be translated automatically.

SER har nöjet att inbjuda medlemmarna till ett studiebesök i en modern datorhall och därefter föredrag om IP-telefoni och IP-TV. Således en hel kväll om de nya möjligheterna med bredband.

Agenda för studiebesöket och föredragen måndag 12 mars.

17:00 STUDIEBESÖK: Datacenter DC:02 Plats: TDC song, Agavägen 11, Lidingö (Lidingöbanan, hållplats AGA) OBS: max 15 personer, först till kvarn! (Gäller endast studiebesök)
18:30 Vi samlas och inleder med smörgås och dryck. Plats: Talentum, Mäster Samuelsgatan 56. Dörrvakt 18:30–18:45. Vid försening ring Susanne Gester på 070-632 87 04
19:00 FÖREDRAG 1: IP-telefoni för det dynamiska företaget. Per Björklund, Efftel AB.
20:00 FÖREDRAG 2: iP-TV – så fungerar TV via IP. Ragnar Kåhre, Aqiro Broadband AB.

DataCenter TDC Song, en Nordisk telekomoperatör, har flera datacenter i Sverige och Norden. Ett av de mest kompletta, DC:02, ligger på Lidingö. Datacentret är uppdelat i flera hallar och konstruerat för att stå emot extrem påverkan. Se vidare: [[http://tdcsong.se/upload/files/hosting/Song_DC02.pdf]]

FÖREDRAG 1
Per Björklund – iP-telefoni för det dynamiska företaget.
Vad är IP-telefoni och vad innebär det i praktiken för mig och mitt företag? Per Björklund, KTH–E85, är grundare till Efftel – en snabbt växande IP-telefonioperatör med fokus mot små och medelstora företag i Skandinavien. 1997 drev han uppbyggnaden av Telia Light AB, som var en av de första IP-telefonioperatörerna i världen. Han har även arbetat som delägare i riskkapitalbolaget Startupfactory och som produktdirektör för Telenor Mobil/djuice. Han driver idag också Dataföreningens nätverk för IP-telefoni.

FÖREDRAG 2
Ragnar Kåhre – så fungerar TV via iP.
En överblick över systemet och dess komponenter. Ragnar Kåhre är ledamot i IEEEs svenska styrelse.
Presentationen kommer att ta upp följande områden:

  • Systemlösning
  • TV-strömmens uppbyggnad
  • Kryptering
  • Multicast
  • TV-box
  • TV-portal
  • Tjänsteaktivering och billing

Till detta lockande SER-evenemang kan man anmäla sig till både studiebesök och föredrag, dock att studiebesöket av praktiska skäl har begränsat antal deltagare. Anmälan till kansliet senast 6 mars. Gärna via länken nedan eller per e-post till ser@ser.se. Glöm inte att ange om du tänker komma både på studiebesöket och på föredragen eller bara till föredragen.

Varmt välkommen!

[[http://www.ser.se/sidor/aktuellt01.html]]