Stormöte (200 poäng)

This text could not be translated automatically.

Fredagen den 13 april 15:15 – 16:00 är det stormöte på datateknikprogrammet med hänsyn till den nya examensordningen.

Vid detta tillfälle kommer bland annat information om 200-poängsexamen, övergångsregler för befintliga studenter, nya kurskoder och nya betygssystemet. Platsen är F1.

Välkommen!