Skolråd 11 maj!

This text could not be translated automatically.

I och med KTH:s nya organisation är numera Datateknikprogrammet och Medieteknikprogrammet organiserade i den nya “Skolan för Datavetenskap och Kommunikation”, förkortad “Kod”.

Detta gör att vi, studenter på program organiserade under Kod-skolan, kommer att ha en hel del gemensamma intressen vad gäller inflytande över utbildningen och verksamheten på skolan. Därför har ett så kallat “Skolråd” skapats.

Skolrådet är tänkt som det naturliga forat för studenterna på Kod-skolan att diskutera skolans verksamhet, utbildningar, resurser och satsningar. Vi tänker nu hålla vårt första riktiga skolråd i nästa vecka.

Ett antal viktiga frågor finns att diskutera, däribland:

1) Hur och när representanter i skolans olika organ ska utses.
2) Sammansättning av, och agenda för, skolrådet.
3) Den fortsatta organisationen av utbildningsbevakning på sektionerna med tanke på skolrådet.

‘‘Välkomna till D41 onsdag den 11 maj kl 16.16!!!’‘

Hälsningar, Oscar Göthberg (D) och Mattias Edling (Media)

Tillsvidarevalda studentrepresentanter,
Styrelsen för Skolan för Datavetenskap och Kommunikation