Teknolog- studievägledare

This text could not be translated automatically.

Vill du ersätta Peter Modin som vår nya teknologstudievägledare på Skolan för datavetenskap och kommunikation?

Tjänsten är på deltid, anställningstid 1 år med tillträde i början av augusti. En gemensam introduktionsvecka är planerad i juni.

Som teknologstudievägledare blir din huvudsakliga arbetsuppgift att bemanna kansliets teknologexpedition under våra öppettider mellan kl.12.00 och 15.00.

Till detta kommer en hel del andra arbetsuppgifter bland annat olika former av administration. I egenskap av teknologstudievägledare kommer du också att vara kansliets länk gentemot teknologsektionerna. Du bör vara klar med basblocket, viktigt är också att du har ett stort socialt engagemang, empatisk förmåga och serviceanda.

‘’‘Sista ansökningsdag den 18/4’‘’

För mer information tag gärna kontakt med studievägledare Bitte Isaksson, bitte@kth.se, 08-790 60 33