Studiehandboken nere

This text could not be translated automatically.

Statusinformation på vårt schema:
Pga att studiehandbokens huvudsida är nere så kan man just nu inte söka i vårt schemagränssnitt. Sökningen använder sig av studiehandboken och vi har inte räknat med att denna skall vara otillgänglig.

Länkar till scheman som genererats tidigare skall dock fungera. För att slippa beroendet av studiehandboken och TimeEdit har vi tagit och fått kontakt med KTH Schema som har givit oss tillgång till schemainformationen via ett SOAP-gränssnitt. Vi jobbar på att få SOAP att fungera från PHP men detta är ett större projekt som kommer att ta tid.

‘’‘Uppdatering’‘’: problemet verkar vara löst nu, studiehandboken är igång igen.