Equality Forum

Hello! KTH Equality Office is hosting the next installment of Equality Forum. It will unfortunately only be held in Swedish, so I will add the swedish information below.


Equality Forum 1 juni För första gången har svenska universitet och högskolor genomfört en gemensam och nationell enkät om hur vanligt det är med genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin. Totalt har nästan 39 000 anställda, doktorander och studenter svarat. För att fånga genusbaserad utsatthet ur ett situationsbaserat perspektiv under en längre tid har elva frågor ställts som beskriver olika former av icke önskvärda sexuella beteenden. Här uppger totalt 38 procent av de svarande att de upplevt något av dessa beteenden minst en gång under sitt arbets-/studieliv. Med detta mått redovisar gruppen doktorander som är kvinnor högst andel utsatta, 53 procent. Enkäten innehöll, förutom frågor om förekomst av sexuella trakasserier, också frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö, hälsa, utsatthet för mobbning, hat och hot. På Equality Forum 1 juni presenterar vicerektor Anna Wahl och lektor Åsa-Karin Engstrand ett utdrag ur KTH:s resultat. Presentationen ges på svenska kl. 10:00 – 11:00 på zoom och fram till 11:30 är zoomchatten öppen för frågor. Anmälan: Länk Den övergripande rapporten finns att läsa här: Länk