Riktlinjer i META

Riktlinjer i META under pandemin

  • För att minska smittspridning i META har följande riktlinjer tagits fram:
  • Det får vara högst 50 personer i META vid samma tillfälle enligt KTH:s bestämmelser
  • Antalet sittplatser i META kommer vara begränsat till 40.
  • Bordsplaceringen i META får ej förändras och inga fler stolar får plockas fram.
  • Om du väntar på att värma mat ber vi dig att köa utanför lokalen. Det är räknat med att 10 personer kan vara i lokalen utöver de som sitter ner.
  • Om META är bokat är det okej att möblera om, men efter eventet är färdigt måste möblerna vara uppställda enligt den anpassade bordskartan.
  • Det är allas egna ansvar att se till att det inte är trängsel eller fler än 50 personer i META.