Utlåtande från D-rektoratet angående verksamheten

Senast uppdaterad 2020-10-29

På grund av omvärldsläget till följd av viruset covid-19 (coronavirus) har D-rektoratet beslutat följande:

  • Vi rekommenderar att all verksamhet på sektionen utförs digitalt i enighet med Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer
  • Tills vidare får inga evenemang nyttja sektionens serveringstillstånd.
  • Vi uppmanar alla som har förkylnings- eller influensasymtom (luftvägssymtom, hosta, feber etc.) att stanna hemma.
  • Vi uppmanar att inte använda kollektivtrafiken.

Varför har vi tagit det här beslutet?

Uppdateringar om utbrottet av covid-19 sker kontinuerligt och vi vet inte vad nästa steg är. Vi har valt att agera på den information vi har från KTH, THS och Folkhälsomyndigheten. FHM kom ut med nya rekommendationer 2020-10-29 som specificerar att man inte bör delta på fysiska evenemang.

Den sociala pressen. När vi arrangerar ett evenemang är rädslan för att missa det säkert något som spelar in för många medlemmar. Någon kanske är lite sjuk, men man vill inte missa sittningen och går ändå. Den typen av resonemang gör många människor och vi vill inte uppmuntra till den sortens beteende i dagsläget.

Vi kommer kontinuerligt ta ställning till hur vi ska agera med grund i det rådande tillståndet.

Om ni har några frågor så är ni välkomna att kontakta D-rektoratet via [email protected].

Länk till THS, KTH:s och FHM:s utlåtanden angående corona:

THS information om covid-19

KTH om covid-19 (coronavirus)

FHM:s skärpta allmänna råd