Utlåtande från D-rektoratet angående verksamheten

Senast updaterad 2020-07-20

På grund av omvärldsläget till följd av viruset covid-19 (coronavirus) har D-rektoratet beslutat följande:

  • Vi uppmuntrar att verksamhet i första hand utförs digitalt då det är möjligt.
  • Om fysisk verksamhet genomförs måste FHM:s rekommendationer för sammankomst följas.
  • Alla evenemang som nyttjar sektionens serveringstillstånd måste ha en plan för att kunna följa FHM:s rekommendationer för sammankomst samt riktlinjerna i checklistan för serveringsställen. Denna plan måste godkännas av D-rektoratet innan evenemanget får hållas.
  • Vi uppmanar alla som har förkylnings- eller influensasymtom (luftvägssymtom, hosta, feber etc.) att stanna hemma.

Varför har vi tagit det här beslutet?

Uppdateringar om utbrottet av covid-19 sker kontinuerligt och vi vet inte vad nästa steg är. Vi har valt att agera på den information vi har från KTH, THS och Folkhälsomyndigheten. Enligt FHM ökar risken för smittspridning med stora antal deltagare och långvariga evenemang, såsom pubar och sittningar.

Den sociala pressen. När vi arrangerar ett evenemang är rädslan för att missa det säkert något som spelar in för många medlemmar. Någon kanske är lite sjuk, men man vill inte missa sittningen och går ändå. Den typen av resonemang gör många människor och vi vill inte uppmuntra till den sortens beteende i dagsläget

Vi kommer kontinuerligt ta ställning till hur vi ska agera med grund i det rådande tillståndet.

Om ni har några frågor så är ni välkomna att kontakta D-rektoratet via [email protected].

Länk till THS och KTH:s utlåtanden angående corona:

THS information om COVID-19

KTH om covid-19 (coronavirus)